Live Video
 

Tipărire

Description

DATA 09.02.2018 COMUNICAT DE PRESĂ
S-a lansat proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Vest - POCU/82/3.7/105758”
Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Agenția pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Cluj Napoca, a demarat în data de 16 ianuarie 2018 proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Vest”- cod SMIS 2014+: 105758.
Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte nr. 82/3/7 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.
Proiectul este implementat în Regiunea Nord Vest, respectiv județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș,Satu Mare, Sălaj și are o durată de 36 luni, începând cu data de 16.01.2018.
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 21.730.757,50 lei, din care 20.095.056,97 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor intreprinzători, în scopul înființării de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în regiunea Nord Vest.
Activitățile proiectului includ:
 Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, la metodologia de selecție a grupului țintă, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului,
 Selectarea grupului țintă și derularea programului de formare antreprenorială
 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectulu

Contact

0733773952
Turda
Send an Email
Comunicat lansare proiect StartActiv Nord Vest