Live Video
 

maxiprest mai2018

Post vacant de muncitor în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Luna

uzina brasov 650

kaufland 650x100 22.12

henri coanda cursuri 650

Primăria comunei Luna, cu sediul în loc. Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor, în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Luna.

Data şi locul de desfăşurare a concursului : 4 ianuarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 10 ianuarie 2018 ora 12.00 interviu, la sediul Primăriei comunei Luna.

Condiţii generale de participare la concurs :

 • cetăţenia română/cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă de 18 ani;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • fără condamnări penale.

Condiții specifice :

 • studii medii/generale ;
 • permis de conducere categoria B, C și E.

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar până în data de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor conţine următoarele acte :

 • cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
 • act de identitate – original şi copie;
 • adeverinţa medicală în original;
 • acte de studii – original şi copie;
 • carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul – original şi copie;
 • certificat de cazier judiciar în original;
 • permis de conducere categoria B, C și E – original şi copie.

 

       Bibliografia pentru concurs :

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201.

Primar                                    

Aurel Giurgiu 

 

Secretar                             

Cornelia Delimoț               


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...