Live Video
 

maxiprest mai2018

Spitalul din Turda scoate la concurs mai multe posturi de zidar, zugrav, electrician și instalator

uzina brasov 650

kaufland 650x100 22.12

henri coanda cursuri 650

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 27.09.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioada nedeterminata 

 

                          -1 post de muncitor calificat- zugrav IV la Compartimentul Tehnic si Intretinere

                          -1 post de muncitor calificat -zidar IV la Compartimentul Tehnic si Intretinere

                          -1 post de muncitor calificat- electrician IV la Compartimentul Tehnic si Intretinere

                          -2 post de muncitor calificat- instalator IV la Compartimentul Tehnic si Intretinere

 

                          -1/2 post de muncitor calificat- lacatus mecanic IV la Compartimentul Tehnic si Intretinere

 

 

                              Conditii de desfasurare a concursului :

-     concursul consta in proba practica si interviu;

-     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

-     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

-     promovarea probei practice este obligatorie pentru sustinerea interviului

-   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

-    probele se sustin in limba romana;

-  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

                              Conditii de participare:

   -Scoala generala,

   -permis de conducere categ.B si C.

         

             Acte necesare la dosar:

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae
 11. k) taxa concurs 50lei – se achita la caseria unitatii.

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

            Tematica/Bibliografie pentru postul de zidar/zugrav

1.Cartea zidarului-Davidescu Rosoga, editura tehnica 1980;

2.Cartea zugravului si vopsitorului-C.Tsicura, editura tehnica Bucuresti 1981;

3.Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari si zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii,Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale-Protectia muncii nr.27/1999;

4.HG nr.1048/2006, privind cererile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

5.Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

 

Tematica probei de concurs pentru postul de lacatus mecanic

            -  Ansamblari mecanice

            -  S.D.V.-uri specifice pentru lacatuserie

            -  Lucrari de lacatuserie mecanica pentru intretinerea  cladirilor

            -  Mecanisme de tamplarie din lemn, metal sau PVC

            -  Notiuni generale de protectia muncii

            Bibliografie

 1. Lacatuserie generala – Autori: ing. Emil Ariesan, ing. Gh. Peptea
 2. Tehnologia ansamblarii si montajului – Autori: ing. Gheorghe Ioan
 3. G. nr. 1048/2006, privind cererile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si normele metodologice de aplicare
 5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si normele metodologice de aplicare

Tematica probei de concurs pentru postul de instalator

-  Instalatii de alimentare cu apa

-  Instalatii interioare pentru distribuirea apei reci

-  Instalatii de distribuire a apei calde de consum

-  Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor si a utilajelor folosite in instalatiile sanitare

-  Retele exterioare de canalizare

-  Statii de hidrofor. Exploatare si intretinere

-  Instalatii termice

-  Notiuni generale de protectia muncii

            Bibliografie

 1. Instalatii tehnico-sanitare si de gaze – Stefan Vintila
 2. Instalatii de incalzire sanitare si gaz (exploatare si intretinere) – Mihai Ilina, Editura Tehnica Bucuresti 1974
 3. Normativul privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I 13/1-02 aprobat MLPTL cu Ordinul nr. 929/02.07.2002.
 4. Normativul privind exploatarea instalatiilor sanitare I 9/1-96 aprobat MLPTL cu Ordinul nr. 86/N-05.12.2002.
 5. G. nr. 1048/2006, privind cererile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 6. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si normele metodologice de aplicare
 7. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si normele metodologice de aplicare

Tematica probei de concurs pentru postul de electrician

            -  Instalatii electrice de joasa tensiune la consumator

            -  Aparate electrice pentru instalatii electrice de joasa tensiune

            -  Instalatii electrice de lumina si forta

            -  Instalatii de protectie pentru personal si cladiri

-  Reguli de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta

-  Norme de prevenire si stingere a incendiilor

            Bibliografie

 1. Agenda electricianului – ing. Emil Pietrareanu
 2. Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor – indicativ I 7 /2011, subcapitolul 3.5 si capitolul 5.
 3. G. nr. 1048/2006, privind cererile minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 4. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si normele metodologice de aplicare
 5. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si normele metodologice de aplicare

 

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 21.09.2017, ora 12:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS - SALARII Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 12:00-13:00.

 

            MANAGER                           SEF SERV.RUNOS                      Intocmit

     Dr.Ovidiu Stanila                        Ec.Violeta Vasilichi              Ec. Simona Mot


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...