Live Video
 

maxiprest mai2018

Spitalul Municipal Turda: Concurs pentru postul de asistent medical PL la Compartimentul de Urologie

uzina brasov 650

kaufland 650x100 22.12

henri coanda cursuri 650

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 23.03.2018, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

  • 1 post de asistent medical PL debutant pe perioada nedeterminata la Compartiment Urologie.

Conditii de desfasurare a concursului :

-     concursul consta in proba scrisa si interviu;

-     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

-     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

-     promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului

-   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

-    probele se sustin in limba romana;

-  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

a) pregatirea profesionala;

b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;

c) aptitudini de comunicare/reprezentare;

d) abilitati impuse de exercitarea functiei;

e) motivatia candidatului; 

Conditii de participare pentru post asistent medical PL debutant :

- diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997;

- cunostinte de operare calculator 

Bibliografie: 

1. Urgente medico-chirurgicale- L.Titirca;

2. Tehnici de ingrijire a pacientilor -L.Titirca;

3. ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

4. RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

5. Fisa postului pentru asistenta medicala din sectiile cu paturi.

Tematica:

1. Colica renala.

2. Hematuria macroscopica

3. Retentia acuta de urina.

4. ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

5. RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

6. Atributiile asistentei medicale in sectiile cu paturi. 

Acte necesare la dosar: 

a) copia actului de identitate;

b) formularul de inscriere;

c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;

e) cazierul judiciar;

f) fisa de aptitudini pentru postul pentru care se prezinta la concurs eliberata de medic in specialitatea medicina muncii;

g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).

i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;

j) curriculum vitae;

k) taxa concurs 100 lei – se achita la caseria unitatii.

l) certificat de membru (in copie);

m) adeverinta pentru participarea la concurs, eliberata de OAMGMAMR-Filiala Cluj;

n) aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei( eliberat pe baza certificatului de membru);

o) polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in dosar plic, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 16.03.2018, ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS - SALARII Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...