Live Video
 

Situația financiară a municipiului Turda la preluarea mandatului 2016-2020

Așa cum am promis în campania electorală, Primăria Turda va deveni un model de transparență atât în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor cât și modul de cheltuire a banului public. Primul pas în acest sens este prezentarea situației financiare a municipiului tuturor cetățenilor cu scopul așezării unui fundament stabil pentru construcția unei relații normale între administrația locală și cetățeni, asigurând creșterea transparenței în ceea ce privește accesul la informațiile de interes public.

1. Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității Administrativ Teritoriale, Municipiul Turda, la data de 31.05.2016, se prezintă astfel:
Nr.
Crt. Sursa de finanțare    Venituri      Cheltuieli      Disponibil
1 sursa A      – buget local 42.201.858,85        39.223.761,97       2.978.096,88
2 sursa C      - credit intern - CEC     279.598,80      279.598,80        -
3 sursa D      – fonduri externe nerambursabile (centru istoric)      194.404,90      194.404,90     -
4 sursa E      – venituri proprii (blocuri, piața, învățământ)     837.718,52    670.008,29      167.710.23
5 sursa F      – integral venituri proprii (spital)      13.197.506,74      12.997.847,83      199.658,91
6 sursa G      - venituri proprii si subvenții (poliția locală, teatru, P.Zoo)      2.417.078,70     2.325.955,57     91.123.13

2. Gradul de îndatorare a municipiului Turda este în prezent de aproximativ 19,1%

Valoarea creditului în sold la data de 31.05.2016 de la CEC este de 22.852.186,85 Lei
• perioada de rambursare: 2012 -2027
• perioada de grație: 36 de luni

Valoarea creditului în sold la data de 31.05.2016 Dexia este de 5.175.000 EURO.
• perioada de rambursare: 2008 - 2023
• perioada de grație: 24 de luni

3. Suma care trebuie achitată conform sentințelor judecătorești definitive este de 1.900.588,42 lei, din care pentru TCI 1.194.693,27 Lei și pentru CNADR 705.895,15 Lei.

De asemenea, Primăria Municipiului Turda este implicată într-o serie de procese pe rol. În perioada imediat următoare se va efectua o evaluare a acestora iar ulterior vor fi furnizate publicității toate informațiile cu privire la acest subiect în conformitate cu prevederile legale.
Menționăm că în momentul de față în cadrul Primăriei Turda se efectuează un control al Curții de Conturi urmând ca la finalizarea acestuia să prezentăm toate informațiile conform legislației în vigoare.

Legislația care reglementează efectuarea de audit financiar:
1. Auditul financiar poate fi întocmit în conformitate cu art. 1, 2, 5, 26 din Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi:
“Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public”;
“Funcţia de control a Curţii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internaţionale general acceptate”;
“În unităţile administrativ-teritoriale, funcţiile Curţii de Conturi se exercită prin camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, structuri fără personalitate juridică”;
“Curtea de Conturi efectuează auditul financiar asupra (…) conturile anuale de execuţie a bugetelor locale, ale municipiului Bucureşti, ale judeţelor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor, ale oraşelor şi comunelor;”
Conform art. 12,13 al Legii 672/2002 privind auditul public intern:
”compartimentul de audit public intern se constituie distinct in subordinea directa a conducatorului entitatii” și printre atributiile compartimentului de audit public intern sunt și cele prin care “efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control a entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate.”

Astfel, potrivit legislației în vigoare, în cazul instituțiilor publice auditul financiar nu poate fi efectuat de catre un auditor extern ci doar de către Curtea de Conturi.

Municipiul Turda
PRIMAR
Cristian Octavian Matei


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Miercuri, 25 aprilie, ora 17.30:

Fotbal - Cupa României. Vulturul Mintiu Gherlii - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...