Live Video
 

Ședință extraordinară astăzi la Câmpia Turzii începând cu ora 10

modulo 550

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, DE ÎNDATĂ

 

DISPOZIŢIE
Nr. 1256 din 28.12.2017
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

DISPUNE:
Articol unic:
- Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 29.12.2017, ora 10.00.
- Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe ,,EUROPA” a Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui drept de acces în favoarea S.C. Electrica S.A. - S.D.E.E. Cluj-Napoca asupra unui grup de măsură instalat pe un stâlp amplasat pe un teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea inventarului domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Miercuri, 25 aprilie, ora 17.00:

Fotbal - Cupa României. Vulturul Mintiu Gherlii - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...