Live Video
 

maxiprest mai2018

banner newdesign 28.04

Ședință ordinară și la Câmpia Turzii, joi, 25 ianuarie

kaufland 650x100 22.12

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

 

DISPOZIŢIE
Nr. 197 din 19.01.2018

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ziua de joi, 25.01.2018, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii, astfel cum a fost stabilită prin H.C.L. nr.146 din 25.08.2016, modificată și completată prin H.C.L. nr.17 din 23.02.2017.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza Municipiului Câmpia Turzii, în anul școlar 2018-2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului înscris în C.F. nr.53758 Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra a două parcele de teren atribuite în temeiul Legii nr.15/2003.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord – Sucursala Cluj-Napoca asupra unor parcele de teren care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, pentru realizarea lucrării „Racordarea la RED a obiectivului situat în localitatea Câmpia Turzii, străzile George Bacovia și Nicolae Titulescu”.

8.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr.24, jud. Cluj, înscris în C.F. nr.53472.

9. Diverse

PRIMAR 
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT: 
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Sâmbătă, 26 mai, ora 18.00:

Fotbal. Olimpia Gherla - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...