Scrie un comentariu

SERVICIUL PUBLIC POLIȚIA LOCALĂ TURDA ORGANIZEAZĂ CONCURS ÎN PERIOADA 17-19 APRILIE 2018

PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE VACANTE DE 

 

 • CONSILIER, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul financiar contabil, resurse umane și juridic – 1 post

      Condiţii specifice de participare

      -  studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe sociale, ramura de științe - științe economice;

      -  minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Probele pentru concurs sunt stabilite astfel:

 • proba scrisă se va susţine la Primăria Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, Sala mare, în data 17 Aprilie 2018, orele 11,00

      - proba de interviu se va susţine la Primăria Municipiului Turda, P-ța 1 Decembrie                    1918, nr. 28, Sala de protocol, în data de 19 Aprilie 2018, orele 09,00.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • formularul de înscriere (poate fi obținut de la Serviciul financiar–contabil, resurse umane și juridic sau de pe site-ul www.politialocalaturda.ro , secțiunea cariere);
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 • copia carnetului de muncă și după caz a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției publice;
 • copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar. Documentul poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;
 • declarația pe propria răspundere care să ateste faptul că nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • dosar plic.

Copiile de pe actele solicitate la dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, P-ţa Romană, nr. 39, în perioada 16.03.2018 – 04.04.2018 și se predau secretariatului comisiei de concurs.

            Informaţii suplimentare şi bibliografia necesară se pot obţine de la sediul Serviciului Public Poliția Locală Turda, Compartimentul Resurse Umane, P-ța Romana, nr. 39, Luni-Joi 07,00 – 15,30, Vineri 07,00-13,00, telefon 0264-317303, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – Valerio Ioana, referent.

zmt 2018 program

program zmct 2018

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator