Live Video
 

Patru posturi scoase la concurs pe final de an la spitalul din Turda

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 15.01.2018, ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi

 

- 2 posturi de infirmier la Bloc Operator pe perioada nedeterminata;

- 1 post de infirmier debutant la Sectia Medicina Interna pe perioada determinata.

- 1 post de ingrijitor la Bloc de curatenie pe perioada nedeterminata.

Conditii de desfasurare a concursului:

-  concursul consta in proba practica si interviu;

-  fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

-  pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

-  promovarea probei practice  este obligatorie pentru sustinerea interviului

-   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

-   probele se sustin in limba romana;

-  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

Conditii de participare: 

 • Studii: scoala generala 

Pentru posturile de infirmiere la Bloc Operator:

- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romaniasau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia generala resurse umane si certificare;

- 6 luni vechime in activitate.

Concursul consta in interviu si proba practica. 

Bibliografie pentru postul de infirmiera si ingrijitoare: 

 1. ORDINUL 961/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nozocomiale;
 2. ORDINUL 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 3. ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;
 4. RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;
 5. Atributii specifice postului -fisa postului infirmiera, respectiv fisa postului ingrijitoare 

Acte necesare la dosar: 

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) fisa de aptitidini pentru postul pentru care se prezinta la concurs eliberata de medic in specialitatea medicina muncii;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae;
 11. k) taxa concurs 50 lei – se achita la caseria unitatii.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in dosar plic, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 08.01.2018  , ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS - SALARII Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 12:00-13:00. 

MANAGER,                       SEF SERV.RUNOS,                 INTOCMIT,

Dr.Ovidiu Stănilă                Ec.Violeta Vasilichi                 Ec. Văidean Cristina


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Miercuri, 25 aprilie, ora 17.30:

Fotbal - Cupa României. Vulturul Mintiu Gherlii - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...