Live Video
 

Domeniul Public Turda SA: Selecție pentru postul de DIRECTOR GENERAL

ARC CONSULTING asistă DOMENIUL PUBLIC TURDA SA în recrutarea și selecția postului de Director General. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA reprezintă serviciul public de administrare a domeniului public, aflat în subordinea autorității locale și desfășoară activități de: construcții de drumuri, căi publice; reparații și întreținere drumuri și căi publice; producerea și comercializarea mixturilor asfaltice și a betoanelor de ciment; salubritate stradală, inclusiv deszăpezirea căilor publice; servicii de întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, producție legume și flori; întreținere și reparații auto, coloana auto.

 

Condiții obligatorii de participare:

 1. Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă;
 2. Experiență profesională (minim 10 ani);
 3. Experiență anterioară relevanta pe post de administrator/director/manager/coordonator (minim 3 ani);
 4. Experiență în gestionarea unui buget de minim 1 mil.euro.
 5. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit;
 6. O stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Condiții care constituie avantaj:

 1. Experiența de guvernanță corporativă;
 2. Experiență în derularea programelor de responsabilitate sociala și de mediu;
 3. Cunoașterea, cel puțin, a unei limbi de circulație internațională.

Criterii eliminatorii:

 1. Demiterea din funcțiile deținute conform legislației în vigoare (din domeniul public sau privat).

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 1. Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;
 4. Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de Muncă sau Adeverință, după caz);
 5. Cazier judiciar;
 6. Cazier fiscal;
 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

Criterii de evaluare/selecție:

 1. Competențe specifice sectorului de activitate;
 2. Competențe profesionale de importanță strategică;
 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
 4. Competențe sociale și personale;
 5. Alinierea cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor.

Candidații interesați pot trimite CV-urile până la data de 17 ianuarie 2018 inclusiv, pe adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informații suplimentare puteți obține la telefon 0733-661233 persoana de contact Elena Caprar sau pe site-urile www.arc-consulting.ro. si www.domeniulpublicturda.ro.


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

Miercuri, 25 aprilie, ora 17.30:

Fotbal - Cupa României. Vulturul Mintiu Gherlii - Sticla Arieșul Turda.

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...