Scrie un comentariu

scoala 5

Misiunea scolii: Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; educaţia nu este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

 

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica. Utilizăm metode activ-participative care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesuluieducaţional.
Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi pentru a avea un comportament ecologic. Şcoala noastră este o școală incluzivă care acceptă rolul de iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii.

Viziunea şcolii: Dorim ca fiecare elev absolvent al acestei şcoli să fie pregătit pentru o societate în continuă schimbare !

Deviza şcolii: ”ÎMPREUNĂ VOM REUŞI!”

Resurse ale activităţii instructiv-educative

Resurse materiale

Săli de clasă dotate cu mobilier modular

Direcţiune

Secretariat

Sală profesorală

Laborator Stiințe 

Laborator AEL – 20 calculatoare

Corp  grădiniţă

Sală de sport

Atelier croitorie 

Atelier construcţii

Bibliotecă

Capelă

Săli de clasă

Corp de clădire nou cu trei săli de clasă moderne, sală de mese,  dușuri

Resurse umane

Director - prof. Pîrlea Daniela

Secretar - Belea Alexandrina

Contabil - Ciortea Stanca Alina

  • toate cadrele didactice din şcoală sunt calificate 

Profesori educatori

Profesori învăţători

Profesori de specialitate gimnaziu

Prof. itineranţi

Prof. cult ortodox şi catolic

Inginer constructor

Maistru constructor

Mediator şcolar

Paznici şi îngrijitoare

Școala  Profesională Poiana Turda va aveaurmătoarele forme  de învăţământ:

Învăţământul preşcolar:

  • grupa mică
  • grupa mijlocie
  • grupa mare

 Învăţământ primar de masă şi integrat 

  • posibilitatea de orientare şcolară şi profesională pentru copiii cu CES
  • cadre calificate (trei prof. înv. primar cu gradul I, doi  profesori învățământ primar gr. II)

Învăţământ gimnazial de masă,  integrat şi frecvenţă redusă (4 clase gimnazial, 2 clase  FR)

  • adaptarea curriculară în funcţie de necesităţile fiecărui copil
  • acordarea de sprijin copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă(2 cadre didactice itinerante)
  • posibilitate de studiere a limbii romani
  • învăţământ la domiciliu

Învăţământ primar și gimnazial ,,A doua şansă (1 clasa primar, 1 clasa gimnazial)

- posibilitatea continuării şi finalizării studiilor obligatorii fără a fi necesară întreruperea activităţii profesionale sau familiale.

- la terminarea cursurilor corespunzătoare învăţământului primar, cursantul beneficiază de un Certificat de absolvire. 

- la terminarea cursurilor învățământului gimnazial și parcurgerea stagiului de practică, cursantul beneficiază de un certificat de competențe 

 

banner caribic 012019

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Log in with ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator