Scrie un comentariu

Primăria comunei Luna, cu sediul în loc. Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de inspector (S) gradul I, cu atribuții în domeniul cadastrului și topografiei, în cadrul compartimentului de urbanism și cadastru.Data şi locul de desfăşurare a concursului : 3 ianuarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 9 ianuarie 2018 ora 12.00 interviu, la sediul Primăriei comunei Luna.

Condiţii generale de participare la concurs :
1) cetăţenia română/cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE şi domiciliul în România;
2) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3) vârsta minimă de 18 ani;
4) capacitate deplină de exerciţiu;
5) stare de sănătate corespunzătoare;
6) fără condamnări penale.

Condiții specifice :
1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
2) autorizat ANCPI pentru una dintre categoriile A, B, C, D, E, conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 ;
3) cunoștințe de operare pe calculator – nivel mediu ;
4) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani.

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar până în data de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor conţine următoarele acte :
1) cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
2) act de identitate – original şi copie;
3) adeverinţa medicală în original;
4) acte de studii – original şi copie;
5) autorizație ANCPI pentru una dintre categoriile A, B, C, D, E;
6) carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul – original şi copie;
7) certificat de cazier judiciar în original.

 

Bibliografia pentru concurs :
1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2) Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3) Ordinul ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201.

 

Primar
Aurel Giurgiu

Secretar
Cornelia Delimoț

 

 

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

Se încarcă comentariul... Comentariul va fi reîmprospătat ulterior 00:00.

Fii primul care comentează.

Spune ceva aici...
Tu ești un vizitator anonim ( Te înregistrezi pe site? )
sau postează ca vizitator