Live Video
 

maxiprest mai2018

Primăria Mihai Viteazu: ANUNT DE PARTICIPARE

uzina brasov 650

kaufland 650x100 22.12

henri coanda cursuri 650

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, pentru anul 2018, domeniul CULTURA - CULTE RELIGIOASE.

 

  1. Autoritatea contractanta-comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 407405, telefon:0264329101, fax 0264 286101, e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com.
  2. Reglementari juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie:

- prevederile Legii 350/2005 actualizata privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Hotărârea Consiliului Local privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Mihai Viteazu pe anul 2018,  H.C.L nr. 15/25.02.2014 privind aprobarea ghidului solicitantului, domeniul cultura,culte religioase si H.C.L. nr. 20/17.03.2015.

  1. Institutii/persoane fizice eligibile: persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii sau fundatii , culte religioase constituite si recunoscute potrivit legii romane.
  2. Domeniile pentru care se acorda finantare: programe culturale,actiuni de tineret, culte religioase.
  3. Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.

6.Durata proiectelor: anul 2018.

  1. 7. Bugetul programului: suma alocata pentru proiectele asociatiilor culturale/ONG-uri este de 52000 lei, culte religioase- 136000 lei, finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

8.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu - www.primariamihai-viteazu.ro - Sectiunea Programe si strategii europene, ghid cultura/tineret si culte religioase 2018.

9.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, pana la data de 03.04.2018, ora 14.

10.Evaluarea si selectia proiectelor se va face de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin Dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihai-viteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.

  1. 11. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) si in format electronic CD ( fisiere word). Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.

 

Primar,

Zeng Ioan


 

LIVE VIDEO pe TurdaNews:

-

Dacă îți place să știi tot ce se întâmplă în Turda și Câmpia Turzii, dă-ne un LIKE! 

loading...